Urobme z neznámeho známe

01.05.2024

O niekoľko dní začne medzinárodný týždeň Rovnocennosti tvári (FEI week) a v tomto čase je to už rok odkedy sme zrealizovali prieskum o tom ako sú prijímané detí s tvárovými odlišnosťami v spoločnosti a ich začlenenie do kolektívu. Bolo to v čase, keď sme my sami začali riešiť túto tému, keďže sme sa chystali podať prihlášky do škôlky.

My sme sa rozhodli pre spádovú škôlku, čiže bežná MŠ na dedine. Eli bola veľmi samostaná, sluch mala výborne kompenzovaný, ale zaostávala v reči. Zaujímalo nás ako vnímajú deti s odlišnosťou v tvári iní rodičia a pedagógovia. Áno, tento prieskum vo veľkej miere vyplnili asi ľudia, ktorí nás sledujú, takže výsledky neboli také neprajné ako by si človek myslel, ale niektoré výsledky v nás zarezonovali aj v negatívnom zmysle. A prečo zdieľame tieto výsledky až teraz?

Jeden z dôvodov je, že máme už reálne podklady o tom ako sa Eli v bežnej škôlke zatiaľ darí (komentár ako sme jednotlivé situácie riešili v škôlke sú zvýraznené nižšie v texte) a druhý, že začína FEI week :)


Spätná väzba v dotazníku bola skvelá, ale o tom neskôr :) Podme sa pozrieť ako prieskum dopadol.

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 365 respondentov.

  1. Kategória Rodič dieťaťa bez tvárovej odlišnosti - 303 respondentov

  2. Kategória Rodič dieťaťa s tvárovou odlišnosťou - plánuje dieťa umiestniť v MŠ - 8 respondentov

  3. Kategória Rodič dieťaťa s tvárovou odlišnosťou - začlenené v MŠ - 14 respondentov

  4. Kategória Učiteľ - 40 respondentov

Poďme si to rozobrať po kategóriách. Vzhľadom na malý počet v niektorých kategóriach nemusia byť niektoré výsledky vyhodnotené, ale budú slúžiť na interné potreby.


Kategória Rodič dieťaťa bez tvárovej odlišnosti  

Najpočetnejšou skupinou boli Rodičia detí bez tvárovej odlišnosti. Väčšina rodičov nemala problém, že by ich dieťa chodilo do triedy s dieťatkom, ktoré má tvárovú odlišnosť. Niektorí sa k tomu nevedeli vyjadriť, ale žiadny z rodičov nebol vyslovene proti.

Čo mňa osobne milo prekvapilo bolo to, že rodičia nemajú problém sa porozprávať s deťmi o tom, prečo niekto vyzerá inak a uvádzali vo veľa prípadoch, že im to vedia aj vysvetliť bez ďalších informácii. 

Na túto otázku nasledovali ďalšie otázky, ktoré súviseli s tým, či by rodičom pomohlo keby sa s nimi rodičia dieťatka s tvárovou odlišnosťou porozprávali. Odpovede sme rozdelili podľa toho, či by rodičia predtým označili, že by potrebovali dodatočné informácie alebo nie.

Priznám sa, že táto téma je veľmi náročná aj pre mňa a je potrebné ju veľmi citlivo komunikovať. Keď človek zbadá niekoho s nejakou odlišnosťou a dieťa zareaguje pre neho prirodzeným spôsobom (čo je s tým dievčatkom/chlapčekom, prečo tak vyzerá?), čo môžeme urobiť je snažiť sa vážiť slová, lebo niektoré slová môžu vyznieť ozaj zle… Chcela by som vás poprosiť, keď budete hovoriť o niekom, kto má zdravotné znevýhodnenie, pokúste sa nepoužívať slová ako chorý, postihnutý, retardácia atd. Pozrite sa na ten rozdiel:

Videla som postihnutého človeka. Videla som človek s postihnutím.

Čo je podľa vás prijateľnejšie? :)

Čo sa týka základného vysvetlenia prečo človek vyzerá "inak" je niekedy postačujúca odpoveď, že sa taká narodila/narodil. Táto veta je vhodná už aj pre veľmi malé deti :)

Používam ju pri Eli, keď jej chcem vysvetliť napríklad prečo nepočuje ako Naty (áno, už sa pýta niekedy aj takéto otázky).

Jedna z otvorených otázok, kde ste písali sami svoje odpovede bola: Aké ďalšie informácie by vám pomohli, aby ste sa pred nástupom do škôlky/školy porozprávali so svojimi deťmi?

Veľa ľudí uvádzalo, že by radi vedeli v čom dieťatko vyniká, čo má rado, aby vedeli vysvetliť svojim deťom, že hoci vyzerá inak, tak tiež má napríklad rado bicyklovanie a podobne. My sme dávnejšie robili túto aktivitu v jednej škôlke a presne toto nám z nej aj vyšlo. Deti keď videli fotku Eli, tak ich zaujímalo čo Eli má, s čím sa hrá a prečo neprišla osobne :)  Rodičov taktiež ich zaujímali aj nejaké zdravotné obmedzenia, aby vedeli dieťatku pomôcť a povedať to svojim deťom.

Odpoveď, ktorá sa opakovala bola tá, prečo vôbec majú ľudia tvárové odlišnosti. Toto je veľmi obšírna téma a povenujem sa jej v inom článku :)

My sme sa na prvom rodičovskom združení stretli so všetkými rodičmi, povedali sme im o tom, že do ich triedy bude chodiť dieťatko s tvárovou odlišnosťou, povedali sme im o syndróme a aj o tom, že Eli počuje prostredníctvom BAHY (pozn. je prístroj, ktorý umožňuje priame vedenie energie zvuku priamo do kostí lebky), ktorá je, ale veľmi dobre kompenzovaná, takže počuje dobre a vyzvali sme rodičov na otázky.

Chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať za veľkú vlnu podpory, ktorá prišla. Viacerí ste nám písali, že by ste boli radi, keby mali vaše deti spolužiaka s tvárovou odlišnosťou alebo nejakým zdravotným znevýhodnením. Taktiež škôlka/škola, ktorá nemá problém prijať odlišnosť by bol pre vás dobrý ukazovateľ empatickosti. Veľmi sa mi páčila myšlienka diverzity a ozajstnej inklúzie. Ja stále hovorím, že je potrebné si tú inakosť aj zažiť, je to iné ako cez internet :)


Kategória Rodič dieťaťa s tvárovou odlišnosťou - začleneného v MŠ

V tejto kategórii nebolo veľa odpovedí - celkovo 14.

Väčšina detí chodí do bežnej MŠ, väčšina rodičov nepripravovala dieťa na príchod do kolektívu a ani sa nerozprávali s rodičmi ostatných detí. Celkové zhodnotenie odpovedí vzhľadom na malé množstvo nebolo urobené.

Čo sa týka Elinkinho začlenenia - adaptácia prebehla v poriadku. S jej poruchou sluchu funguje v triede normálne. Pani učiteľky vytvárajú krásne prostredie v triede, nemajú problém obslúžiť Elinke BAHU (nie, nie je to všade samozrejmosť). Elinka má rada aj pani učiteľky, aj spolužiakov, chodí do škôlky rada. Vie sa na pani učiteľky spoľahnúť vo všetkom a zakaždým príde s nejakou inou choreografiou alebo pesničkou zo škôlky :) Je v triede iba s deťmi v jej veku, kde sa ešte nejakým spôsobom nerieši, že niekto vyzerá inak, ale hodnotia sa deti na základe správania. Ak vás táto téma zaujíma viac, tak vám radi o tom napíšeme, kľudne sa ozvite :)


Kategória učiteľ 

Dotazník vyplnilo aj 40 učiteľov, čo ma veľmi teší. Tu tie odpovede však už neboli také pozitívne ako to bolo v prípade rodičov. Dokonca nám prišli aj odpovede, ktoré nás zarazili - odlišné deti do bežného kolektívu nepatria… Že na prácu s dieťaťom s tvárovou odlišnosťou potrebujú asistenta a podobne.

Hlavné otázky, ktoré sme sa učiteľov pýtali sú zhrnuté v nasledujúcom grafe. 3 učitelia si nevedia predstaviť, že by mali v triede dieťa z tvarovou odlišnosťou, z toho 1 ho už mal.

My sme to pred nástupom do kolektívu vyriešili stretnutím so všetkými učiteľkami v MŠ, kde sa im Eli ukázala, povedali sme čo už vie, kde má ešte priestor na zlepšenie a ukázali sme im BAHU. Všetci učitelia si ju podržali v rukách, jej triedne pani učiteľky si skúsili vymeniť baterky. Pri nástupe do škôlky sme im dali nami spísaný manuál k BAHE doplnený s obrázkami a náhradné príslušenstvá k BAHE.

Čo sa týka práce s deťmi s poruchou sluchu vyšiel prednedávnom manuál pre učiteľov MŠ. Ak si učiteľ a myslíš si, že by to bolo pre teba prínosné, neváhaj si ho pozrieť :)

Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a aj vám ostatným, ktorých zaujíma téma tvárovej odlišnosti.

Ak vás niečo zaujíma alebo sa chcete len prepojiť, lebo sami máte tvárovú odlišnosti, prípadne poznáte niekoho s tvárovou odlišnosťou, napíšte nám 🙂


Tím Výnimočná tvár