Aktuality
 

Medzinárodný týždeň rovnocennosti tvárí je už za dverami a tento rok bude v termíne od 13. do 19. mája. Heslo celej kampane pre tento rok je #MyFaceIsMasterPiece (Moja tvár je majstrovské dielo).

O niekoľko dní začne medzinárodný týždeň Rovnocennosti tvári (FEI week) a v tomto čase je to už rok odkedy sme zrealizovali prieskum o tom ako sú prijímané detí s tvárovými odlišnosťami v spoločnosti a ich začlenenie do kolektívu. Bolo to v čase, keď sme my sami začali riešiť túto tému, keďže sme sa chystali podať prihlášky do škôlky.

V rámci medzinárodného týždňa rovnosti tvári sme na vybranej materskej škole urobili s deťmi aktivitu. Deti boli rôznych vekových kategórí (3-4 roky, 4-5 rokov, predškoláci). Cieľom aktivity bolo viesť deti k tomu, aby si uvedomili, že každý z nás je iný, ale záujmy a charakter máme spoločný. Preto sa na ľudí nemáme pozerať očami ale srdcom, máme...

V rámci partnerstva s českým spolkom BeTCS, ktorý je členom v celosvetovej aliancii Face equality international, chystáme už niekoľkoročnú kampaň: Medzinárodný týždeň rovnosti tvári, a to 17.-24. mája 2022 (táto akcia býva každý rok v tom istom dátume).

Tento rok bol už 14. ročník Medzinárodného dňa zriedkavých ochorení. Každoročne tento deň pripadá na 28.2. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o komunite ľudí po celom svete, ktorí žijú so zriedkavými ochoreniami. Medzi takéto ochorenie patrí aj Treacher-Collins syndróm, ktorý má Eliška (výskyt 1-9/ 100 000).